sobota, 1 lutego 2014

Archiwalia kwiecień i maj 2013 Beskid Sądecki, Bobowa

Ilu nas w ciszy


Link 16.04.2013 :: 00:00 Komentuj (2)
Ilu nas w bólu - tylu w nadziei,
Ilu nas płacze - tylu się śmieje,
Ilu nas więdnie - tylu rozkwita,
Ilu się żegna - tylu się wita.


Witam się z Wami ponownie. I tradycyjnie na powitanie wiosny kilka zdjęć. Chodząc po górach, po spokojnych pustawych miasteczkach z dawno nieczynnymi cerkwiami, po starych cmentarzach, których nikt nie odwiedza, bo tutaj już nie ma potomków tamtych zmarłych, patrząc na horyzonty, strumienie, na budzące się rośliny, uświadamiałam sobie starą i banalną prawdę, że nasze sprawy i problemy są, jak pisał poeta, iskrą tylko. Jedną chwilką.
Choćby wydawały się nie wiadomo jak ważne.

 darmowy hosting obrazków
Widok z Malnika koło Muszyny na okoliczne góry, w głębi ostre szczyty Tatr słowackich.
darmowy hosting obrazków
Borowina przebija się przez jeszcze grubą warstwę śniegu.
darmowy hosting obrazków
   Łemkowska cerkiew św. św. Kosmy i Damiana w Tyliczu istniała już
   pod koniec XVI wieku, jednak kształt obecnego budynku został
   uformowany w czasie przebudowy w 1780 i powstał dwa stulecia
   później po tym, gdy pierwsza świątynia została doszczętnie
   zniszczona przez pożar. W 1938 wykonano w niej zachowaną do dnia
   dzisiejszego polichromię. Po Akcji Wisła obiekt został przejęty
   przez Kościół łaciński.
darmowy hosting obrazków
Rynek  - Tylicz.
darmowy hosting obrazków
Spojrzenie z okna - Muszyna.
darmowy hosting obrazków
Architektura drewniana Podkarpacia to nie tylko obiekty sakralne, zachowało się wiele ciekawych domów sprzed lat.
darmowy hosting obrazków
Jan Nepomucen z Muszyny.
darmowy hosting obrazków
Każdy ma swoje marzenie.
darmowy hosting obrazków
Łabowiec.
darmowy hosting obrazków
Konie tutaj nadal pracują w polu i w lesie, są ważne i najczęściej zadbane, choć nie zawsze dobrze traktowane. Łabowiec.
darmowy hosting obrazków
Góry Leluchowskie do II wojny światowej  zamieszkałe były przez Łemków.
Zostali oni wysiedleni w 1947 w ramach Akcji Wisła, ich zabudowania
zostały spalone, pozostały tylko cerkwie i krzyże. Później osiedliła się
tutaj napływowa ludność polska. Pod uprawę i zabudowania zajęto
tylko najlepsze tereny w dolinach. Nieużytkowane, liczne polany na
grzbietach i stokach gór zostały zalesione, lub samorzutnie zarastają
lasem.
darmowy hosting obrazków
Łabowa. Murowana cerkiew greckokatolicka pw. Opieki NMP w 1784 roku.
Budynek przykrywa blaszany, siodłowy dach, nad kaplicami uformowany w
kopuły, który zdobi pięć wieżyczek z latarniami. Nad wszystkim góruje
baniasty hełm wieży z latarnią. Po Akcji Wisła cerkiew została przejęta przez Kościół łaciński.
darmowy hosting obrazków
Rusnacy, Czuchońcy, Kurtaki, czyli  po prostu Łemkowie, po których zostały cerkwie, krzyże i opuszczone cmentarze.
cdarmowy hosting obrazków
darmowy hosting obrazków
darmowy hosting obrazków
  Nie spotkam już łemkowskiego i nie tylko łemkowskiego ludowego
 stroju, czy tradycyjnej obrzędowości. Pochłonęły je wysiedlenia i
 gwałtowna, szybka modernizacja społeczna.
darmowy hosting obrazków
darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków
Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra Sołuńskiego w Szczawniku jest typu
łemkowskiego, wzniesiona została w 1841. Nad jej przedsionkiem, nawą i
prezbiterium wznoszą się wieże z hełmami i kutymi krzyżami.
Prezbiterium zamknięte jest trójbocznie i połączone z zakrystią,
wewnątrz znajduje się ikonostas powstały na przełomie XVIII i XIX
wieku i ołtarze boczne powstałe w 1729 z ikonami Opłakiwania Chrystusa
i Przemienienia Pańskiego. Z XVII wieku pochodzi ikona Chrystusa
Pantokratora w pomieszczeniu ołtarzowym. Na jednej z wież cerkwi
znajduje się dzwon z 1707.
Po Akcji Wisła w 1947 budynek przejął Kościół łaciński.
darmowy hosting obrazków
darmowy hosting obrazków
Muszyna. Według spisu ludności z 1883 r. w mieście liczącym wówczas 1852
mieszkańców, mieszkało 154 starozakonnych. W ciągu kolejnych trzech dekad
ich liczba zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1910 r. w Muszynie żyły
433 os. wyznania mojżeszowego, co stanowiło niemal 16% mieszkańców
miasta.  Bliskość ośrodków chasydzkich (Nowy Sącz, Bobowa)
sprawiła, że w tutejszym środowisku żydowskim popularne były idee
chasydyzmu.
darmowy hosting obrazków
Bobowa była jednym z największych ośrodków chasydyzmu na ziemiach
polskich. Pierwszym cadykiem w Bobowej był Salomon ben Natan Halberstam (1847-1906). Przybył on do Bobowej w 1893 roku. Był to wnuk Chaima
Halberstama, cadyka z Nowego Sącza (przybrał nazwisko Halberstam od
nazwy miasta, z którego pochodziła jego matka). Przybywając do Bobowej,
Salomon ben Natan założył bobowską linię sądeckiej dynastii
Halberstamów. Pielgrzymowali do niego Żydzi z całej Europy Wschodniej,
gdyż cieszył się autorytetem nie tylko wśród współwyznawców, ale i
katolików. Uważany był wręcz za półboga i cudotwórcę. Do dziś do jego
grobu pielgrzymują Żydzi z całego świata.
darmowy hosting obrazków
Dziś kirkut w Bobowej jest zaniedbany, za każdym kolejnym pobytem widzę coraz większe zniszczenia. Nie celowe dewastacje, a wynikające z zaniedbania, opuszczenia i działania sił przyrody - rośliny opanowują macewy, kamień ulega erozji, a tablice się przewracają. Walają się puszki po piwie i butelki, a koło ogrodzenia ludność powoli urządza wysypisko śmieci.
darmowy hosting obrazków


Zapamiętajmy ten kirkut, bo za chwilę pewnie epitafia i piękne
płaskorzeźby ulegną działaniu czasu. Przez wiele wieków kultury polska
i żydowska współistniały ze sobą na tych terenach w dużej harmonii, a
teraz cmentarz czeka na pomoc.
darmowy hosting obrazków
darmowy hosting obrazków
darmowy hosting obrazków
darmowy hosting obrazków
darmowy hosting obrazków
Jednak wiosna.
Niech no tylko zakwitną jabłonie, czyli świat nie jest taki zły


Link 12.05.2013 :: 18:50 Komentuj (0)

Łącko. Co roku w maju odbywa się tu festyn, bo znów zakwitły jabłonie.

Wszyscy zmierzają do amfiteatru, a ja zamiast na scenę, patrzę na to, co obok.

darmowy hosting obrazków


darmowy hosting obrazkówdarmowy hosting obrazkówdarmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków


darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków


darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków


darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków


darmowy hosting obrazków


darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków


darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków


darmowy hosting obrazków


darmowy hosting obrazków


darmowy hosting obrazków


darmowy hosting obrazków


darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazkówdarmowy hosting obrazkówdarmowy hosting obrazków


darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz